Su  Arıtma  Sistemleri
TERS OSMOS (Reverse Osmosis) NEDİR?

            Evsel İçme Suyu RO Cihazları
            Permo RO Cihazları


Reverse Osmosis’in ne olduğunu anlamak için ilk önce Osmos’u bilmemiz gerekir.
Özetle çözücünün difuzyonu diyebileceğimiz Osmos, yarı geçirgen bir zarın, su molekülerini geçirmesi, fakat başta tuzlar olmak üzere, bir çok diğer malzemeyi geçirmemesi olarak tanımlanabilir.
Konuyu aydınlatmak için şu şekilde açıklayabiliriz. İki farklı sıvı kütlesi (ki bu kütle bizim hobimizde sudur) yarı geçirgen bir zar ile birbirinden ayrılırsa, yüksek yoğunlukta olan taraftan, düşük yoğunlukta olan tarafa bir sıvı geçişi söz konusu olur (tıpkı bir mürekkep damlasının suyun içinde yayılması gibi…). Fakat biz bu noktada, düşük yoğunluktaki bölgeye bir basınç uygularsak, bir süre sonra sıvı akışı duracaktır. Eğer söz konusu basıncı arttırarak uygularsak, bu kez işlemi tam tersine çevirmiş oluruz. İşte Revere Osmosis’in (Reverse Osmosis = Ters Osmos) bu şekilde adlandırılmasının sebebi de budur.
  • Günümüzde bilinen en İleri filtrasyon teknolojisidir.
  • Ters osmos, filtre edilmemiş suyun basınç uygulanarak, yarı geçirgen zardan geçirilerek filtreleme işlemi olarak tanımlanabilir.
  • Bu uygulama suyun yapısındaki çözünmüş tuzları, metal iyonlarını ve mikro organizmaları filtrelemede çok etkindir. Su tüm mikro organizmalardan yani floralar, bakteriler, protozoalar, ozonlama sonucu oluşan yan ürünler, belli mineraller, iyonlar ve kirlilik oluşturabilecek tüm maddelerden arındırılır.
  • Ters osmos, kaynağı neresi olursa olsun suyun aynı güvenilirlikte ve değişmeyen lezzette olmasını garanti altına alan bir sistemdir.
Tarihçe;
İlk olarak NASA tarafından uzay kapsülünde kullanılarak, atık sudan içme suyu elde etmek amacı ile geliştirilmiş olan RO (Reverse osmosis) sistemi, Suyu moleküler düzeyde filtre ederek özüne dönüştürüldüğü en gelişmiş arıtma sistemidir. Reverse Osmosis sistemiyle uygun ön arıtma yapılmak kaydıyla deniz suyundan, kuyu suyundan ve diğer niteliksiz sulardan kaliteli içme suyu elde edilebilmektedir.

Kullandığınız su ister şebeke suyu olsun ister kuyu suyu, uygun filtrasyon yöntemleri ile oldukça lezzetli ve sağlıklı bir içme suyuna çevirmeniz mümkün. Damacana sularının genellikle uygun olmayan saklama koşulları sebebiyle ortaya çıkan riskleri kaldırarak, kullanım kolaylığı sunan bu sistemler günümüz teknolojik gelişimiyle düşen fiyatları ile kısa sürede kendilerini amorti etmektedir.

Ön arıtım kartuşları ve membrandan oluşan reverse osmos sistemleri çıkış su kalitesinin daima sabit kalmasını garantiliyor. Kısaca; içme suyuna yönelik sağlıklı, hijyen ve tadı hiçbir zaman değişmeyen suyunuz her zaman elinizin altında...
RO SİSTEMİNDE ARITILAN MADDELER VE % ARITILMA ORANLARI
KALSİYUM
93-98
BROMİD
90-95
SODYUM
92-98
FOSFAT
95-98
MAGNEZYUM
96-98
S,YANİD
85-95
POTASYUM
92-96
SÜLFAT
96-98
MANGANEZ
96-98
TİYOSÜLFAT
96-98
DEMİR
96-98
SİLİKAT
92-95
ALÜMİNYUM
96-98
SİLİSYUM
80-90
BAKIR
96-98
DİOKSİT
90-95
NİKEL
93-97
NİTRAT
50-70
KADMİYUM
93-97
BORON
30-50
GÜMÜŞ
96-98
BORAT
92-95
ÇİNKO
96-98
FLUORİD
96-98
CİVA
94-97
POLYFOSFAT
96-98
SERTLİK
93-97
ORTOFOSFAT
85-95
RADYOAKTİVİTE
93-97
KROMAT
95-99
KLORÜR
92-95
BAKTERİ
95-98
AMONYUM
80-90
KURŞUN
95-98


            Ambalajlı içme suyu kalite tablosu
            Reverse Osmosis teknik

© permoakdeniz.com