Su  Arıtma  Sistemleri
Su Yumuşatma Cihazları
SU YUMUŞATMA CİHAZI NEDİR?
Su yumuşatma cihazları; suda bulunan ve kireçlenmeye neden olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarının sudan alınması amacıyla kullanılan cihazlardır.
Sonuçta bu işlemi yapan mineral tankında bulunan Reçinedir. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, ham suda bulunan (kireçlenmeye neden olan) Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını yakalar ve bunların yerine reçine yapısındaki Sodyum (Na) iyonlarını bırakır.
Reçinenin doyması dediğimiz; Sodyum (Na) iyonlarının tükenmesi durumunda ise sistem tuzlu su ile otomatik olarak başlangıçta verilen programa bağlı olarak rejenere edilerek tekrar servise alınır.

REÇİNE NEDİR?
Reçine; suni olarak üretilen ve bünyesinde çapraz bağlı çeşitli polimerler barındıran anyonik veya katyonik karaktere sahip kimyasal bir malzemedir. Su ile temas ettiğinde, bünyesindeki temel iyonu sudaki benzer yüklü iyonlar ile değiştirme yetisine sahiptir. Sertlik gideriminde kullanılan katyonik tip iyon değiştirici reçineler Sodyum (Na) bazlı reçineler olup sudaki Kalsiyum (Ca) ve Magnezyumu (Mg) tutarak kendi bünyelerindeki Sodyum (Na) iyonlarını suya verirler. Bu şekilde yumuşatılan sularda Ca ve Mg iyonları bulunmazken, Sodyum iyonu konsantrasyonu yüksektir. Ancak yüksek Sodyum konsantrasyonu suyun kullanılabilirliğini (Sodyuma tıbbi olarak hassas kişiler hariç) olumsuz yönde etkilemez.

İYON DEĞİŞTİRME KAPASİTESİ NEDİR?
Sudaki Ca ve Mg iyonlarını kendi bünyesindeki Na iyonu ile değiştiren reçinenin bir süre sonra bünyesindeki Na iyonları tükenir. Bu noktadan itibaren, iyon değişimi aktivitesi azalmaya başlar ve reçine ile temas eden su yumuşatılamaz. Reçinenin iyon değiştirme kapasitesi, bu noktaya ulaşılana kadar Na iyonu ile ne miktarda Ca ve Mg iyonunu değiştirebildiğinin bir ölçüsüdür. İyon değiştirme kapasitesi yumuşatılan su hacmi (m3) x sertlik derecesi (Fr.) formülünden hesaplanır ve birimi m3Fr dır.

REJENERASYON NEDİR?
Rejenerasyon, yenileme demektir. Su arıtma sektöründe üzerinden sert su geçtikçe iyon değiştirme kapasitesini yitiren reçinenin tuzlu su ile yıkanarak yenilenmesine rejenerasyon denir. Reçine başlangıçta sodyum (Na) iyonları ile yüklüdür ve üzerinden sert su geçtikçe bünyesindeki Sodyum (Na) iyonlarını suya bırakır, yerine sudaki sertliğe sebep olan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını alır. Reçinenin kaybettiği Na iyonları yenileme esnasında tuzdan karşılanır.

REJENERASYON NASIL GERÇEKLEŞİR?
Tuz tankında hazırlanan salamura (eriyen tuzun oluşturduğu çözelti), su yumuşatma cihazı valfi marifetiyle ventüri prensibiyle alınır ve reçinenin bulunduğu tanklara verilir. Salamura, reçine ile temas eder ve salamura içerisindeki Na iyonları reçine üzerindeki Ca ve Mg iyonları ile yer değiştirir. Na iyonlarıyla tekrar yüklenen reçine yenilenerek tekrar kullanıma hazır hale geçer.
Su yumuşatma cihazlarındaki rejerenasyon işlemi kullanılan valfin tipine göre başlangıçta verilen programa bağlı, otomatik olarak insan müdahalesine gerek olmaksızın gerçekleşir.

Su Yumuşatma Cihazı Rejerenasyon Akış Şeması

Sert sulardan kaynaklanan problemler ;

Sert su, ev ve endüstriyel kullanımda büyük sorunlara neden olur. En büyük sorun ise kazanlarda ve tesisat borularında kireç tabakaları oluşturarak, ısı ve debi kayıplarına neden olmasıdır. Başka bir sorunda sert suların proseste (ürünlerde) kullanılmasında yaşanılır. Sudaki kireç oranı, ürünün kalitesini bozmakta yada istenen kaliteye ulaşmak için daha fazla kimyasal harcanmasına neden olmaktadır.
Evsel kullanımlarda; sert su ile yıkanan giysiler zamanla solar ve sertleşir. Sabun köpürmez. Ev aletleri de sert sudan etkilenirler. Isıtıldıklarında kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat sudan ayrılır ve ısıtıcılar içinde birikirler. Zamanla cihaz, aynı ısıya ulaşabilmek için daha çok enerji harcar ve ömrü kısalır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve oluşan kireç tabakaları nedeniyle tıkanmalara neden olur. Evsel kullanımlarda yumuşatılmış su kullanılması, yumuşak suyun olumlu etkileri sayesinde yaşam kalitesini hissedilir düzeyde yükseltir.
Bkz:       Yumuşak Suyun Kullanımdaki Faydaları

Yumuşatma sistemi dizaynında dikkat edilmesi gereken hususlar;

Kullanılacak olan mineralin adsorbe katsayısı ve buna bağlı olarak gerekli mineral miktarı,
Mineral tankının büyüklüğü,
Otomasyon sistemi (Tekli sistem, Tandem Sistem, Dublex sistem ve sistemin zaman veya debi kontrollü olması)

Su Yumuşatma Sistemleri Teknik Özellikleri:

Tekli Sistemler;
Single (tekli tip) otomatik su yumuşatma cihazları evsel ve endüstriyel alanlar da yaygın olarak kullanılmakta olup, bir adet mineral gövdesi ve bir adet kontrol valfından oluşmaktadır.
Ham su içerisinde bulunan Ca ve Mg iyonları reçine kolonundan geçirilerek suyun sertliği alınır. Tekli tip sistemler özellikle iki depo arasında veya düşük sertlik-yüksek debili sistemlerde tercih edilmektedir. Otomasyon valfleri veya PLC sayesinde ters yıkama işlemini herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan zaman veya debi kontrollü olarak gerçekleştirir.

Tandem Sistemler;
Tandem (ikiz tip) su yumuşatma cihazları 24 saat boyunca kesintisiz yumusak su ihtiyacı olan işletmeler için debi kontrollü çalışan ideal cihazlardır.
Tandem su yumuşatma cihazlarında, iki adet mineral tankı ve bir adet kontrol valfi bulunur. Mineral tanklarından bir tanesi yedek beklerken diğeri servise yumuşak su vermektedir. Kapasitesi dolan tank, rejenerasyon işlemine başlarken, yedek bekleyen tank otomatik olarak servise geçerek yumuşak su vermeye devam eder. Böylece sisteme kesintisiz yumuşak su verilmiş olur.
Bu cihazlar özellikle sertliğin yüksek olduğu sular için endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Başlıca kullanım alanları; Isıtma ve soğutma sistemleri, tekstil endüstrisi, seramik endüstrisi, endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler, oteller vb. olarak sıralanabilir.

Dublex Sistemler;
Tandem su yumuşatma cihazları gibi kesintisiz yumusak su ihtiyacını karşılayan cihazlardır.
Dublex sistemlerde iki adet mineral tankı ve iki adet kontrol valfi bulunur. Her iki tank da servistedir, ancak rejenerasyon periyodları ard arda yapılır.
Debi kontrollü çalışan sistemde, programlanan debi sonrası tanklardan bir tanesi rejerenasyon işlemini yaparken diğeri serviste kalır. Rejerenasyona giren tank servis pozisyonuna girince diğer tank otomatik olarak rejerenasyona girer. Akabinde her iki tank da aynı anda servis pozisyonuna geçer. Böylece sisteme kesintisiz yumuşak su verilmiş olur.
Rejerenasyona giren tankın çıkış hattını kapatması veya açık tutarak ham su göndermesi tamamen sistem dizaynıyla ilgilidir, her iki pozisyonda da çalışacak şekilde dizayn edilebilir.
Bu cihazlar özellikle sertliğin ve kullanım debisinin yüksek olması istenilen endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Başlıca kullanım alanları; Isıtma ve soğutma sistemleri, tekstil endüstrisi, seramik endüstrisi, endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler, oteller vb. olarak sıralanabilir.

Triplex Sistemler;
Üç otomasyon valfi ve üç mineral tankından oluşan bu sistemlerde; iki tank serviste iken bir tank rejerenasyon işlemini yapmaktadır. Birinci tankın Rejerenasyonu sonrası sırasıyla diğer tanklar rejerenasyon işlemini otomatik olarak yaparak her zaman en az iki tankın serviste olması sağlanır. Sertliğin ve kullanım debisinin çok yüksek olduğu noktalarda yada saatlik debinin dublex sistemle karşılanamadığı sistemlerde tercih edilir.
Triplex sistemlerde de Rejerenasyona giren tankın çıkış hattını kapatması veya açık tutarak ham su göndermesi tamamen sistem dizaynıyla ilgilidir, her iki pozisyonda da çalışacak şekilde dizayn edilebilir.


             Permo Su Yumuşatma Cihazları
             Fleck Su Yumuşatma Cihazları
             Runxin Keramis Su Yumuşatma Cihazları
             Evsel Su Yumuşatma Cihazları

         Su Yumuşatma Cihazları Seçim Hesapları

            Daire ve Apartmanlar için
            Otel, Hastahane ve Okul için


© permoakdeniz.com