Su  Arıtma  Sistemleri
Multimedya Filtrasyon
Kum ve Aktif Karbon Filtreler

         Permo Multimedya Filtrasyon cihazları
         Fleck Multimedya Filtrasyon cihazları

         Filtrasyon cihazlarında kaç mikron seçilmeli ?

Kum Filtreleri;

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri ile arıtılır. Sularda bulunan bir çok kirletici ise, doğrudan filtrasyon ile sudan uzaklaştırılamaz. Bu kirleticiler genellikle okside edilerek, yada bazı kimyasallarla yumaklaştırılarak filtrelerle alınırlar. Tanecik çapları büyüyen kirleticiler böylelikle daha kolay ve yüksek bir verimde arıtılmış olurlar.

Tortu filtreleri de tüm teknolojik ekipmanlar gibi tamamen doğadan esinlenerek bulunmuş ve geliştirilmiştir. Toprakta değişik katmanlarda süzülerek yeraltına ulaşan suların bulanıklık ve tortu içeriği yönünden yüzey sularına göre daha temiz olduğu görülmüş ve sular toprak katmanlarında filtre edilmeye başlanmıştır. Bugün kullandığımız tortu filtrelerinde 5 – 6 katmanlı kum filtre katmanı, antrasit yada quartz minerali kullanılmaktadır.

Kum filtreleri iki ana kolda incelenebilir.

 • Açık Kum Filtreleri
 • Hızlı Kum Filtreler
 • Yavaş Kum Filtreler
 • Basınçlı Kum Filtreleri

Açık kum filtrelerinde; yavaş kum filtreleri dizaynı için geçiş hızı 0,4 m/saat iken, hızlı filtrelerde bu hız 5 m/saat ile 10 m/saat arasında değişmektedir. Basınçlı kum filtrelerinde ise sudaki kirlilik yüküne bağlı olarak bu hız 20 m/saat e kadar kabul edilmektedir Günümüzde basınçlı kum filtreleri daha fazla tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedeni basınçlı kum filtrelerinde gerekli olan yüzey alanının daha düşük olması ve sistem kontrolünün daha kolay olmasıdır.

Kum filtrelerin dizaynında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Su kirliliği
 • Geçiş hızı (saatlik debi / mineral tankı kesit alanı)
 • Yatak kabarma yüksekliği (geri yıkamadaki gerekli su debisi ve basıncı)
 • Saatlik pik debi
Bkz:    Filtrasyon cihazlarında kaç mikron seçilmeli ?

Kum filtrelerde de diğer sistemlerde olduğu gibi PE gövdeli veya epoksi kaplı çelik tanklar kullanılmaktadır. Sistemlerde değişen tek nokta ise otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleridir. Genellikle zaman kontrollü olan otomasyon valfleri, elektronik kontrollü (mikroprosesör), pnömatik yada manuel kontrollü olabilmekte ve bu sistemler her iki tank modelinde de kullanılabilmektedir.

Aktif karbon filtreler;

Sudaki renk, tat, koku giderici olarak kullanıldığı gibi suda çözülmemiş organik kirliliklerin arıtılmasında da kullanılmaktadır.
Yoğunluğu çok düşük olan karbon mineralleri iki çeşittir;

GAC (Granular Activated Carbon) :Granül aktif karbon
PAC (Powdered Activated Carbon) : Toz aktif karbon

Aktif karbon üretilmesinde en yaygın kullanılan hammaddeler; hindistan cevizi kabuğu, kömür, odun ve petrol artıklarıdır. Aktifleştirmede kullanılan hammaddelerin çoğu, işlenmemiş halde normal olarak 10 - 20 m2 / gram iç yüzey alanına sahiptirler.
Aktifleştirme işlemi, karbonun buhar kullanılarak kontrollü bir oksitlenmeye maruz bırakılması ve böylece, iç yüzey alanının yüksek ölçüde geliştirilmesidir.
Aktifleştirme işlemi sonucu iç yüzey alanının 700-1500 m2/gram arasında artışı, proses koşullarına ve kullanılan hammaddenin cinsine bağlıdır. İç yüzey alanı değişik çaplardaki deliklerin çok gelişmiş bir şebekesi ile meydana gelmesidir.
Tüm aktif karbonlar yapılarında; mikro, meso ve makro deliklerin karışımlarını bulundururlar.

Karbon filtrelerin dizaynında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Filtre işleminde kullanılan aktif karbon mineralinin fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Suyun aktif karbon ile olan temas süresi (mineral miktarı)
 • Mineral tankının çapı (Suyun geçiş hızı)
 • Otomasyon valfi yapısı (Tesisat çapı, geri yıkama debisi)
Sistemi oluştururken; kullanılması gereken otomasyon, mineral, mineral tanklarının boyutları gibi noktalara dikkat edilmeli ve sistem bu dizayn parametrelerine göre hesaplanmalıdır.

Karbon filtrasyon sistemlerinde ham sudaki serbest klor ve toplam organik madde konsantrasyonu, saatlik ve günlük debiler çok önemlidir.

Aktif karbon filtrelerde de diğer sistemlerde olduğu gibi PE gövdeli veya epoksi kaplı çelik tanklar kullanılmaktadır. Sistemlerde değişen tek nokta ise otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleridir. Genellikle zaman kontrollü olan otomasyon valfleri, elektronik kontrollü (mikroprosesör), pnömatik yada manuel kontrollü olabilmekte ve bu sistemler her iki tank modelinde de kullanılabilmektedir.

 • Uygulaması yapılmış bir çok tesiste (özellikle apartman su arıtıma sistemlerinde teklif/yatırım bedelini düşürmek amaçlı) filtrasyon cihazı su geçiş hızının gözardı edildiği görülmektedir. Filtrasyon cihazlarında su geçiş hızı, cihaz gövde çapıyla alakalıdır ve kullanım yerine göre geçiş hızını düşürmek için mineral tank çapı geniş tutulmalıdır.
  Sonuç olarak su geçiş hızı uygun seçilmemiş filtrasyon cihazı işlevini yerine getirememektedir.


© permoakdeniz.com