Su  Arıtma  Sistemleri

Su Arıtma Cihazları Dolgu Mineralleri


Antrasit

EN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmış doğal antrasit; askıda katı maddeler olarak adlandırılan suda çözünmeyen kum .çamur ve tortuların giderilmesi , içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su. minimum mikronojlara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm kazanır. Antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı takdirde 10 mikron hassasiyete kadar oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde filtre edebilirler.


Aktif Karbon

Aktif karbon, absorbsiyon kapasitesi yüksek fizikokimyasal arıtmada kullanılan bir mineraldir. Aktif karbon minerali sularda; renk, tat , koku veren eriyik gazların, çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına) 1000-1500m /gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu,bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
Crystal Right

Kendi kendini sterilize etme özelliğine sahip Sanitizer Sistemi kuyu sularının arıtımında ideal bir çözümdür. Dünyada bir benzeri daha olmayan bu ürün, biryandan su sertliğini giderirken bir yandan da demir ve manganez giderimini de tek aşamada gerçekleştirir. Aynı zamanda sistem her rejenerasyonda kendi kendini sterilize eder. Sanitizer Sisteminin benzersiz özellikleri, iki farklı teknolojinin ürünüdür. Klor jeneratörü, rejenerasyon sırasında valften geçen tuzlu suyu (NaCl) kullanarak Klor (Cb) üretir ve sistemi klor kullanarak sterilize eder. Bu işlem için özel bir kimyasala, eksta tuz tüketimine, farklı bir ekipman veya malzemeye gerek yoktur. Benzersiz bir mineral olan Crystal-Right sayesinde yüksek miktarda demir ve mangan giderimi sağlanır, suyun pH'ı yükselir, amonyak miktarı azalır ve yüksek sertlikte suların yumuşatılması sağlanır. Crystal-Right serbest kloru geçirmeyen tek yumuşatma mineralidir. Tüm bu özellikleri taşıyan mineral tek bir tank içerisinde ultramodern bir sistemde yer alır ve kullanımı oldukça kolaydır.Reçine

Su içerisinde sertliğe sebep olan +2 değerlikli iyonların sudan uzaklaştırılması amacıyla su yumuşatma sistemlerinde kullanılmakta olan reçineler genelde sarı renkli kuma benzeyen sentetik bir malzemedir.
Kullanıldığı suyun karakteristiklerine göre 3 ile 6 yıl arasında kullanım ömürleri vardır. İyi bir reçine eşit tanecikli olmalı ve özel ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Tane boyutu birbirinden farklı olan reçineler hem basınç kaybını artırır hem cihaz içinde oluklar oluşturarak kapasitenin önemli ölçüde (-%80) azalmasına sebep verirler. Kapasite düşmesi sebebi ile rejenerasyon esnasında harcanan rejenerant kimyasalının (tuz, asit, vb.) birim maliyeti artar. Reçine düzgün partikül dağılımı sayesinde kimyasallara ve basınç değişimlerine karşı son derece dayanıklıdır. Ayrıca deiyonizasyon ve mixed bed sistemleri için anyonik, katyonik ve karışıkyataklı reçineler de kullanılmaktadır.
Birm

Birm medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir -mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar. Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilirler. Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir. Medyanın temizliği ise yalnızca ters yıkama ile yapılmaktadır.


Silifoz

Silifoz sıcak veya soğuk su ile temas eden tüm metal yüzeylerde, pas, korozyon ve kireç taşı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Silifoz suyun içinde dolaştığı metalin yüzeyini çok ince fakat sağlam bir fosfat filmi şeklinde kaplayarak, metalle suyun temasını kesmektetir. Suda çözünen 2-3 ppm Fosfat (P2O5 (molekülleri suda bulunan ve kalıcı sertliği meydana getiren kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde su dolaşım sistemine çökmesini önler. Silifoz 'un çözünmesi neticesinde suya geçen fosfat, kalsiyum ve mag-nezyum karbonat iyonlarının arasına girerek onu parçalar ve tekrar kireç taşı oluşumunu önler.

Dolomit

Dolomit, kireçtaşında kalsiyum ve magnezyumun birlikte yer almasindan oluşan doğal bir mineraldir.
Kimyasal formülü CaMg (CO3)2dir. Fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak yol inşaatlarında, beton yapımında, ziraatte, cam ,soda, boya sanayisinde kullanılan önemli bir hammadde olup ayni zamanda su arıtma sektöründe post filtrasyon (re mineralizasyon) işlemi için kullanılmaktadır.
Ters ozmoz sistemi sonrasinda saflastırılmış olan ürün suyunun pH değerini yükseltmek ve insan sağlığına faydali olan mineralleri kazandirmak için kullanilmaktadir. Dolomit filtre valfleri manuel kontrollüdür. Su, filtre içerisinde yukaridan asagiya dogru süzülürken dolomit minerali eriyerek suya kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi dogal mineraller kazandirilmis olur. Zaman içerisinde dolomit minerali eridikçe, eksilen mineralin üzerine yenisi ilave edilerek minerallendirme işlemine devam edilir.

Quvartz Kum

Özellikle Kum filtreleri iç dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Askıda katı maddelerin ve bulanıklığın tutulması amacı ile kullanılmaktadır. Quartz kumlar, Kum filtrelerinde değişik granilasyonda ve çok katmanlı olarak kullanılır. Bazı tip yumuşatma cihazları ve karbon filtrelerinde alt katman olarak da kullanılmaktadır.Tuz

Su yumuşatıcı cihazlar rejenerasyon esnasında tuz kullanırlar.
Kullanılacak olan tuzun seçimi reçinenin ömrünü ve verimini doğrudan belirler. Kalitesiz tuz kullanılan reçinelerde ağır metallerin birikimi sonucu çıkan problemlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Arıtma tuzu rafine olmalı, iki kere yıkanıp iki kere fırınlananarak kurutulmuş olmalıdır ve fire vermemelidir.* Bilgi olarak verilmiştir.

© permoakdeniz.com