Su  Arıtma  Sistemleri


     
İÇME SUYU STANDARTLARI

İçme sularının renksiz, berrak olması, hastalık yapıcı organizmaları, zararlı kimyasal maddeleri ihtiva etmemesi ve agresif olmaması gerekir. Sularda bu şartları sağlamak ve suda bulunması arzu edilmeyen maddelerin belirli bir seviyenin altında tutmak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir.
Türkiye için kabul edilen içme suyu standardı TS-266 olup, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği standartlarıyla birlikte Tablo-1'de topluca verilmiştir.

         İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik (Resmi Gazete 17.02.2005 Sayı-25730)
         İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Resmi Gazete 07.03.2013 Sayı-28580)
         Ambalajlı içme suyu kalite tablosu


İÇME SUYU KALİTE PARAMETRE DEĞERLERİ
(Kabul Edilebilir Maksimum Değerler)
STANDARTLAR TSE 266
Türk Standartları Enstitüsü
EC
Avrupa Birliği
WHO
Dünya Sağlık Teşkilatı
Mikrobiyolojik EMS/100 mL
*Koliform  0 0 0
*Escherichia Coli (E. Coli) 0 0 0
*Toplam Koloni Sayısı (22C') 20
*Toplam Koloni Sayısı (37C') 5
C.perfringens 0 0 0
Pseudomonas Aeruginosa 0 0 0
Kimyasal mg/L
pH (pH) 6.5-9.5 6.5-9.5 6.5-8.5
İletkenlik 20' (uS/cm) 2500 2500 2500
Nitrat (NO3) 50 50 50
Nitrit (NO2) 0.50 0.50 0.50
Bor (B) 1 2 2
Nikel (Ni) 0.02 0.02 0.02
Arsenik (As) 0.01 0.01 0.01
Kadmiyum (Cd) 0.005 0.005 0.003
Krom Toplam (Cr) 0.05 0.05 0.05
Florür (F) 1.50 1.50 1.50
Kurşun (Pb) 0.01 0.01 0.01
Siyanür (CN) 0.05 0.05 0.07
Bromat (Br) 0.010 0.010 0.025
Benzen (C6H6) 0.001 0.001 0.010
Selenyum (Se) 0.010 0.010 0.010
Antimon (Sb) 0.005 0.005 0.005
Bakır (Cu) 2,0 2,0 2,0
Demir (Fe) 0.2 0.2 0.3
Mangan (Mn) 0.05 0.05 0.10
Alüminyum (Al) 0.20 0.20 0.20
Amonyum (NH4) 0.50 0.50 1.50
Sodyum (Na) 200 200 200
Klorür (Cl) 250 250 250
Sülfat (SO4) 250 250 250
Sertlik(CaCO3)     500
Fiziksel ve Organoleptik
Renk(Co-Pt birimi) 20 20 15
Bulanıklık(NTU birimi) 5,0 4,0 5,0
Koku Duyusal Duyusal Duyusal
Tat Duyusal Duyusal Duyusal

Kaynak : İSKİ Su Kalite Raporları


© permoakdeniz.com